dr hab med Paweł Rzymski

specjalista ginekolog położnik

leakrz portret.jpg (51076 bytes)
Lekarz Ginekologiczno-Położniczego
Szpitala Klinicznego
Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Polna 33.

Adiunkt w Katedrze
i Klinice Zdrowia Matki i Dziecka
Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

 

  Specjalistyczny Gabinet Lekarski